Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

42 Götgatan
118 26 Stockholm

+46-8-641 88 91

Mid Season Sale

Välkommen att fynda!

För att göra plats för sommarens kollektioner har vi Mid Season Sale med 40% rabatt på en stor del av vårsortimentet.

Torsdag den 6 april t.o.m. Skärtorsdagen.

Varmt välkommen!